Eğitim Sistemimiz

Eğitim Sistemimiz

Ana sınıfı

Özgüven sahibi çocukların bağımsız bir geleceğe ilk adımları…
Ana sınıflarımızdaki eğitim öğretim programımızda;
– Okuma-yazmaya hazırlayıcı türde, nitelikli ve özgün çalışmalar…

 

İlkokul

Her çocuk bir bireydir ve her bireyin öğrenme şekli farklıdır.
Anadolu Gelişim Okulları, tüm öğrencilerine nitelikli bir eğitim vermeyi ilke edinen bir okuldur. Her bir öğrencimiz, farklı zekâ alanlarını işe koşan uyaranların bulunduğu öğrenme ortamlarında…

 

Eğitim Sistemimiz
Eğitim Sistemimiz

İngilizce Dil Eğitimi

Dost diller, evrensel bireyler.

İngilizce dil eğitimi sürecinde dilin kültür özelliklerini yansıtan bir atmosfer oluşturularak dinleme, konuşma, okuma ve yazma temel dil becerilerinin yanı sıra not alma, zamanı etkili kullanma…

Ortaokul

Bilgiyi anlayan, yorumlayan ve hayata geçiren bireyler, yarının hikayesini yazacaklar.
Ortaokulumuzun eğitim-öğretim süreçlerinde çoklu zekâ kuramı ve öğrenme stilleri uygulamaları ile zenginleştirilmiş doğrudan
öğretim yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntem aracılığıyla öğrencilerimizin…
Eğitim Sistemimiz
Eğitim Sistemimiz

PDR

Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Anadolu Gelişim Okullarında rehberlik ve psikolojik danışma; hizmetlerine yönelik belirleme, izleme, değerlendirme ve geliştirme
çalışmalarına yönelik hizmetleri…