Konya Özel İlkokul

AGO İLKOKUL

Her çocuk bir bireydir ve her bireyin öğrenme şekli farklıdır.

Anadolu Gelişim Okulları, tüm öğrencilerine nitelikli bir eğitim vermeyi ilke edinen bir okuldur. Her bir öğrencimiz, farklı zekâ alanlarını işe koşan uyaranların bulunduğu öğrenme ortamlarında akademik, kişisel ve sosyal becerilerini geliştirme olanağı bulur. Eğitime ilişkin sahip olduğumuz bu inanç doğrultusunda öğrenme ve öğretme süreçlerimizde, öğrencilerimizin bilgiyi-görgüye aktarmalarını sağlayacak yöntem ve teknikler kullanılır. Burada en iyi öğrenmenin, deneyimler aracılığıyla gerçekleştiğine inanılır. Çocuklarımızı cesaretlendiren, yaratıcı bir öğretim programımız vardır. Öğrencilerimizin ruhsal, kültürel, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyen öğrenme olanakları sunulur.

Neler var?

Türkçe

Matematik

Hayat Bilgisi

Sosyal Bilgiler

Fen Bilgisi – Fen Laboratuvarı

İngilizce (Main – Skills)

İkinci Yabancı Dil

Müzik

Görsel Sanatlar

STEAM

Beden Eğitimi

Drama

Bilişim Teknolojileri

Satranç

Sosyal Etkinlik

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

Trafik ve İlk Yardım

İnsan Hakları ve Vatandaşlık

Haftanın Analizi

Neler Öğrendim?