anadolu Gelişim okulları'nda Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Anadolu Gelişim Okullarında rehberlik ve psikolojik danışma; hizmetlerine yönelik belirleme, izleme, değerlendirme ve geliştirme çalışmalarına yönelik hizmetleri yürütür.
AGO bu hizmetlerde kullanılacak ölçme araçları, doküman, envanter ve teknolojik kaynakların; yazılı, görsel, işitsel, elektronik eğitim ve öğretim materyallerinin hazırlanması ve geliştirilmesini sağlar. Ailelerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenlenmesini takip eder.
Rehberlik ve psikolojik danışma alanında yapılan çalışmaları değerlendirir, sonuçlarını ve gerekli bilgileri içeren geliştirici bir raporu hazırlar.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Koordinatörlüğü, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alarak kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı olumlu davranış geliştirmeyi amaçlar.

Anadolu Gelişim Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Veli Bülteni

PDR

İnsan, sosyal bir varlıktır; yaşamın her döneminde ilişki kurmaya ve sürdürmeye eğilimlidir. Özellikle yaşamın ilk yıllarında  becerilerinin yeterince gelişmemiş olması nedeniyle anne figürüne ya da bakımını üstlenen kişiye karşı bağlanma geliştirir. Yaşamın İlk Yılları ve Bağlanma adlı yazımızın devamını okumak için tıklayın.

PDR

Boşanma süreci tüm aile bireyleri için tatsız  bir durumdur. Her ailenin birbirinden farklı olması her boşanma  sürecini de doğal olarak farklı kılar. Her çocuk anne ve babası ile birlikte yaşama devam devam etmek isterken böyle bir süreç yaşanması etkileyici bir durumdur. Tam da bu noktada çocuklarımızın bu süreci ruhsal ve sosyal gelişimleri açısından sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri, bu sürecin olumsuz etkilerini azaltabilmeleri  önem kazanır. Boşanma sürecinde çocukların anne – babalarına tepki vermeleri yaşadıkları yoğun duygular yüzündendir. Bunları üç ana başlık altında yazarak açıklamak isteriz;

– Boşanma Öncesi Hazırlık
– Boşanma Aşaması
– Boşanma Sonrası

Boşanma ve Çocuklar adlı yazımızın devamını okumak için tıklayınız.  

PDR

Ebeveynler; sevgilerini esirgemeden çocuklarına  gösterirken bir yandan da onları kontrollü olarak sorumluluklarını öğretmeye çalışırlar. Bu süreci denge içinde yürütmek bir hayli zordur. Her ne kadar kontrol altında olup belirli sınırlarla dahil edilmek olumsuz çağrışımlar uyandırsa da gerektiği durumlarda ebeveynlerinden müdahale görmek, çocuklar için önemli bir sevgi göstergesidir. Bu durumda çocukları aynı anda hem denetlemek hem de onlara sevildiklerini hissettirmek için neler yapılabilir? İlk adım çocukları anlamak olsa da bir sonraki adım tepki göstermektedir. Çocuk Yetiştirmede Sınır Koymanın Önemi adlı yazımızın devamını okumak için tıklayın.

PDR

Bireyde sosyal gelişimin ilk yaşandığı ailenin yerini dış dünyada okul alır.
Öğrencinin ailenin güven ortamından çıkıp öğretmenlerine ve arkadaşlarına güven duyması bireyden bireye değişir, uyum sağlaması zaman alır.
Bu uyumu kolaylaştırmak için öncelikle çocuğunuzun gerçekten ne yaşadığını, kaygılarının ne olduğunu anlamak önemlidir.
Okula uyum problemi belirtilerinin neler olduğunu ve önerileri görmek için tıklayınız

PDR

Kaygı, kişi tarafından tehlikeli olarak algılanıp yorumlanan herhangi bir durum karşısında yaşanan duygudur. Kaygı; kişide bilişsel, duygusal ve fizyolojik belirtilerle ortaya çıkar. 
 
Sınav kaygısına neden olan unsurları ve bu konuda tavsiyeleri okumak için lütfen tıklayınız.

PDR

Özgüven sahibi birey sürekli başarılı olan değil, başarısızlığın getirdiği sonuçlarla başa çıkabilen bireydir. Çocuklarda Özgüven Gelişimi ile ilgili yazımızın devamını okumak için tıklayınız.

PDR

Çocukların çevrelerindeki bireyleri gözlemleyerek, taklit ederek davranışlar sergilemelerinin, oldukça güçlü bir öğrenme yolu olduğunu söylemek mümkündür. Yazımızın devamını okumak için tıklayınız.

PDR

Uzmanlar Kardeş kıskançlığının kökeninin her çocuğun anne-babası tarafından sadece kendisine has bir sevgiyle sevilme arzusuna dayandığı konusunda hemfikir.
Kardeş kıskançlığı ve çözüm yollarını konu alan yazımızın devamına ulaşmak için tıklayınız.

PDRBirçok anne – baba, çocuklarının ruhsal ve fiziksel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlamaları için araştırma yapmaktan, bunun için çaba harcamaktan çekinmez. Fakat hayvanların, çocukların gelişimine pozitif etkisi akla gelmeyebilir. 

Çocuklarda Hayvan Sevgisi yazımızın devamını okumak için tıklayınız.

PDR

Her ebeveyn, çocuklarının kendi ayakları üzerinde duran, bağımsız ve özgüvenli bireyler olmalarını ister. Burada, kilit noktada duran kavramlardan bir tanesi de sorumluluktur. Sorumluluğun belirli bir yaş ile birlikte kazanılan değil aslında her yaş döneminde desteklenmesi gereken bir beceri olduğunu ve hayat boyu süren bir niteliğe sahip olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz.
 
Bir Yaşam Becerisi Olarak Sorumluluk Bilinci Kazandırmak adlı yazımızın devamını okumak için tıklayın.